Požární ochrana a bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Kategorizace prací
Rizika práce
Určení osobních ochranných prostředků
Směrnice
Školení:
  • zaměstnanců
  • obsluhy motorových pil
  • řidičů služebních vozidel
Roční prověrka BOZP
Preventivní kontroly
Bezpečnostní požadavky ke strojům a zařízením

Požární prevence

Začlenění do kategorie PO
Stanovení organizace zabezpečení PO
Požární řády
Požární poplachová směrnice
Školení:
  • vedoucích a ostatních zaměstnanců
  • preventistů PO
  • členů požárních hlídek
  • ostrahy

Ekologie

Evidence a hlášení odpadů
Pravidla
Školení zacházení s chemickými látkami a přípravky
Značení
Obchodní podmínky